Caravanstalling

Caravanstalling:
Onder Caravanstalling verstaan wij het stallen van caravans, vouwwagens, aanhangers en boten op trailer, welke wij aanduiden als object. De reden dat hier geen camper of auto bij vermeld staat, is dat deze verzekeringstechnisch niet in onze stalling geplaatst mogen worden. Dit in verband met brandstoffen, accu's en mogelijkheden tot verplaatsen van deze objecten. 

Is de keuze op Caravanstalling Flevoland gevallen?

Wanneer u ervoor kiest om huurder te worden bij ons in de stalling, dan maken wij een afspraak met u om uw object te brengen. Bij de eerste keer brengen van uw object, stellen wij gezamenlijk de staat van het object vast en vragen wij u om eventuele bijzonderheden te melden. In uw bijzijn wordt de lengte van het object vastgesteld. Deze lengte zal in uw contract vermeld worden. Op basis van deze lengte stellen wij het huurbedrag vast. Vergeet niet om een dissel slot mee te brengen, dit is door de meeste verzekeringsmaatschappijen verplicht gesteld. Wielklemmen zijn niet toegestaan binnen onze stalling.

Contract / huurovereenkomst:
Na inbreng van uw object krijgt u een contract thuis gestuurd, waarin u de gegevens van uw object ziet weergegeven. In dit contract staat ook de aan de lengte gekoppelde huurprijs vermeld. Deze huurprijs zal in de eerste periode zijn gebaseerd op datum van inbreng tot de eerst komende 1 mei. In een normaal jaar loopt de periode van1 mei tot 1 mei. Tevens staan er in het contract een aantal verplichtingen en afspraken.
Door betaling van de huursom gaat u akkoord met het contract.

Ophalen of brengen van object:
Wanneer u uw object wenst op te halen dient u minimaal 2 dagen voor de gewenste ophaal datum een afspraak te maken. Dit geldt tevens voor het brengen van uw object. Deze afspraken kunt u telefonisch maken. De telefoonnummers staan op het contract vermeld. Mocht u onverhoopt toch binnen deze termijn van 2 dagen een afspraak willen maken kan dat altijd. Het is echter mogelijk dat wij dan geen gelegenheid hebben om met u een afspraak te maken. Aan het ophalen en brengen is geen limiet en wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening.

caravanstalling binnen in flevoland

home